BUDARI

doradztwo i nadzory budowlane

Nadzory

Dbając o jakość powierzonych nam Inwestycji oferujemy wsparcie na każdym z etapów procesu poprzez nadzór Kierownika budowy, Kierowników robót, Inspektora nadzoru lub Inwestora zastępczego.

Każdy proces budowlany składa się z poszczególnych etapów, w skład których wchodzą między innymi przygotowanie projektu, kosztorysu inwestorskiego, realizacja budowy oraz odbiory końcowe. W trosce o prawidłowy przebieg budowy Inwestor zobowiązany jest zatrudnić osoby mogące pełnić samodzielne funkcje techniczne. Wychodząc klientom naprzeciw firma Budari oferuje usługi wszelkich funkcji technicznych w budownictwie koniecznych do wykonania Państwa inwestycji.

Kierownik budowy jako osoba pełniąca funkcję wymaganą przepisami Prawa Budowlanego powinna z zaangażowaniem wypełniać powierzone mu obowiązki. Odpowiedzialnie prowadzony nadzór Państwa Inwestycji pozwoli zniwelować ryzyko powstania usterek, a co za tym idzie kosztownych i czasochłonnych napraw gwarancyjnych. W celu skutecznej ochrony Państwa interesów proponujemy rozszerzenie standardowych usług Kierownika budowy, w ramach których na życzenie klienta wykonamy kosztorys planowanych poszczególnych etapów budowy, uwzględnimy możliwości zmian materiałowych i rozwiązań technologicznych, zaoferujemy usługi sprawdzonych i rzetelnych wykonawców i dostawców pod kątem realizowanego zadania. Wszystko to ma na celu kontrole kosztów Inwestycji oraz uzyskanie wymiernych korzyści finansowych dla Inwestora. Cena usług Kierownika budowy w zależności od stopnia skomplikowania konstrukcji wynosi już od 1600zł.

Kierownik robót branżowych ma za zadanie nadzorować pracę brygad specjalizujących się w takich dziedzinach jak instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne czy roboty drogowe. Szczególnie ważnym jest zatrudnienie kierowników robót branżowych przy dużych i skomplikowanych budowach. Firma Budari oferuje usługi kierownika robót branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i drogowej.

Podczas budowy, remontu lub adaptacji przy obiektach zabytkowych, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na Inwestora nałożony jest obowiązek zatrudnienia Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru z odpowiednimi uprawnieniami. Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych”, firma Budari świadczy usługi Kierownika robót budowlanych oraz Nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Inspektor nadzoru to osoba, którą Inwestor może powołać, w celu ochrony swoich interesów, celem zachowania jakości i zagwarantowania wykonania obiektu zgodnie z projektem. Przy dużych inwestycjach funkcja Inspektora nadzoru jest narzucona w Decyzji o pozwoleniu na budowę. Powołanie Inspektora nadzoru może być szczególnie pomocne, gdy firma realizująca Inwestycję posiada własnego kierownika budowy, który w takim wypadku może działać w interesie swojej firmy, co nie znaczy, że zawsze w interesie Inwestora. Przez takie działania może dojść do sytuacji, że obiekty są wznoszone z niewłaściwych materiałów, w sposób niedbały i niezgodny ze Sztuką budowlaną, co może okazać się szczególnie niebezpieczne i kosztowne w okresie eksploatacji budynku. Mając powyższe na uwadze oferujemy usługi Inspektora nadzoru. Poprzez rzetelne sprawdzanie wykonywanych prac Inwestor uzyskuje gwarancję wykonania obiektu w wysokiej jakości zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku korzystania z oferty Inspektora nadzoru w naszej firmie Klienci mają możliwość skorzystania z szeregu dodatkowych usług na przykład rozliczenia wykonanych prac z wykonawcami robót, wówczas to na Inspektorze nadzoru ciąży obowiązek odbioru poszczególnych etapów robót oraz rozliczania ich z wykonawcami, co umożliwia wypłacenie 100% należności za wykonane roboty dopiero po bezusterkowym odbiorze prac. Cennik usług Inspektora nadzoru budowlanego rozpoczyna się od 300zł za rozwiązanie konkretnego problemu.

Inwestor zastępczy jest ofertą skierowaną dla Klientów, którzy szczególnie cenią swój czas, a jednocześnie chcą zrealizować całą Inwestycję zachowując jak największą jakość wykonania. Do jednych z podstawowych zadań Inwestora zastępczego należą między innymi koordynacja działań wszystkich uczestników procesu budowlanego, pomoc w wyborze kluczowych uczestników Inwestycji oraz rozliczanie prac wykonawców. Skorzystanie z naszej oferty pozwala oszczędzić nie tylko czas, ale dzięki sprawnemu zarządzaniu całą Inwestycją również pieniądze. Usługa Inwestora zastępczego wyceniana jest indywidualnie w zależności od zakresu powierzanych obowiązków oraz skomplikowania inwestycji.

 

inspektor budowy Gdańsk Gdynia

inspektor budowy Gdańsk